0 232 999 37 39

Kurumsal Danışmanlık

Diyetince Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak İzmir/Karşıyaka’da hizmet vermekteyiz. Fabrikalara Kurumsal Beslenme ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti sunarak çağımızın birçok hastalığına yönelik (obezite, depresyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, panik atak vb.) farkındalık çalışmaları yürütmekteyiz.

Kurumsal Beslenme Danışmanlık hizmeti, çalışanların ve yöneticilerin iş hayatlarında verimliliğini artırmak ve sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla verilen beslenme eğitim hizmetidir. Avrupa’da yıllardır şirketler tarafından bu hizmet çalışanlara sağlanmaktadır. Yapılan araştırmalar kurumsal beslenme danışmanlığının, çalışanların motivasyonu ve iş yerlerine olan bağımlılığını artırmada önem arz ettiğini göstermektedir. Çalışanların yorgun, dalgın ve halsiz hissetmelerinin başlıca nedenleri arasında kötü beslenme alışkanlıkları gelmektedir. Çalışanlara sağlıklı beslenme hizmeti vermek kişilerde oluşabilecek performans eksikliklerinin önüne geçmektedir. Ayrıca çalışanların sağlıklı ve mutlu olması, şirketlerine olan bağlılığını daha çok arttıracak ve iş performanslarını yükseltecektir.

Health Enhancement Research Organization (HERO) tarafından 2000 yılında hazırlanan bir rapora göre, çalışan kişiler tarafından gerçekleşen sağlık harcamalarının en az dörtte biri sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara kullanımı sonucu oluştuğu görülmüştür. Bu harcamalar düzeltilmesi ve önlem alınması mümkün sağlık risklerini kapsamında gelmektedir. Bu durum “Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenme Hareketi” başlığının her başarılı şirketin stratejik planına dâhil olması gerekliliğini göstermektedir.

2001 yılında American Journal Health Promotion’da yayınlanan ‘The Effect Of Disease Prevention And Health Promotion On Workplace Productivity (Hastalık önleyici programların ve sağlık teşvikinin işyeri verimliliği üzerindeki etkileri)’ adlı çalışmaya göre bu tip wellness programlarına katılan çalışanların % 1.2 oranında işe devamsızlıkta azalma görüldüğü belirlenmiştir.

Harvard Sağlık Okulu’nda yapılmış bir çalışmaya göre kötü beslenme alışkanlıklarının verimliliği % 8 oranında düşürdüğü, dengeli bir beslenme programı uygulamayan kişilerin ise uygulayanlara göre % 15 daha fazla işte devamsızlık yarattığı tespit edilmiştir.

Beslenme hizmetini olarak Uzman Diyetisyenimiz Ekin Altın tarafından verilen hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz.

* Fabrika taramaları yapılarak (vücut analiz cihazımı ile yağ oranına göre) çalışanların obezite prevelansı saptanarak tarafınıza rapor olarak sunulur.
* Fabrika çalışanlarını ( beyaz ve/veya mavi yaka) sağlıklı şekilde zayıflatma hizmeti ile kişilerin kiloya bağlı hastalık risklerini en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.
* Detox workshop’u etkinliği ile kişilerde sağlıklı beslenmeye dikkat çekme,
* Sağlıklı tariflerin geliştirilmesi ve uygulamaları etkinliği ile kişilerde sağlıklı beslenme algısı yaratma,
* Fit tarifler atölyesi düzenlenmesi,
* Popüler diyetler üzerine söyleşi.

Beslenmenin yanında sunduğumuz Psikolojik Danışmanlık hizmeti ile de çalışanlara yönelik motivasyon çalışmaları ve eğitim seminerleri planlanmaktadır. Bu hizmetimiz Uzman Psikoloğumuz Begüm Yıldız tarafından fabrikada ihtiyaç duyulan başlıklar da göz önünde bulundurularak ortaya konulur. Çalışanların beden, ruh ve zihin sağlığına iyi gelecek çalışmalar gerçekleştirmek birinci önceliğimizdir. Ek olarak depresyon, anksiyete düzeyleri ve genel psikolojik semptomları ölçerek çalışanlarınız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu durum çalışanlarınızın problemlerine çözüm için bir kapı aralayabilir. Unutmamak lazım daha mutlu çalışanlar demek daha fazla verim demektir. Stresle baş edebilen ve ruh- beden-zihin sağlığı hakkında farkındalık kazanmış çalışanlar size motivasyon ve verim olarak geri dönecektir. Bu bağlamda böyle bir etkinlik çalışanlarınız için değerlidir.