0 232 999 37 39

Akdeniz Diyetinde Zeytinyağının Sağlığı Koruyucu Etkileri

Yüzyıllar boyunca, zeytinyağı Eski Yunanlılar tarafından gençlik ve sağlık için bir iksir olarak kabul edilmiş, insan sağlığı üzerine olan yararları ile ilişkilendirilmiş ve kendine has besinsel özellikleri ile tanınmıştır. Zeytinyağı, toplam enerjinin %25-35 sağlayabilen toplam yağların 2/3’üne katkıda bulunması ve diyetsel yağların ana kaynağı olması bakımından geleneksel Akdeniz diyetinin vazgeçilmez bir özelliğidir.

Akdeniz diyetinin kapsamında, zeytinyağının düzenli tüketimi, birçok kronik hastalık riskinin, en önemlisi de kalp ve damar hastalıkları riskinin azaltılmasıyla ilişkili bulunmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar zeytinyağı ve genel mortalite, kalp ve damar hastalıkları, metabolik hastalıklar, kanser ve diğer kronik hastalıklar arasındaki ilişkileri on yılı aşkın bir sürelik birikim ile belirlemişlerdir.

Bu çalışmaların sonuçlarını özetlersek:

Kalp dostu: Araştırma sonuçlarında, genel olarak zeytinyağının Akdeniz diyetinde kalp koruyucu etkisi ile önemli rol oynadığı, birçok kardiyovasküler risk faktörleri, kan basıncı, lipid profilleri, endotel fonksiyonu, inflamasyon, tromboz ve metabolik sendrom ile ilgili faktörler de dahil olmak üzere tüm risk faktörlerinde yararlı etki gösterdiği kabul edilmiştir.

Diyabet, metabolik sendrom ve obeziteye karşı koruyucu etkili bulunmuştur.

Zeytinyağı ayrıca bazı kanserler türlerine karşı koruyucu bir role sahip olabilir (özellikle meme ve sindirim sistemi kanserleri).